Päivä: 23.11.2019

Politiikka

Politiikan ristiaallokot

Poliittisista järjestöjä ja erilaisia puolueita on yleisesti ottaen niin monia, että niitä on hyvin hankala lähteä lyhyesti ja ytimekkäästi vertailemaan tai laittamaan paremmuusjärjestykseen. Useat poliittiset puolueet muistuttavat hyvin paljon toisiaan ja ne saattavatkin olla lähtöisin samoista periaatteista ja omata yhteisiä juuria. Kuitenkin eri puolueiden erot on tärkeää oppia tunnistamaan, jotta voisi muodostaa käsityksen siitä, mikä […]

Read More