Politiikan ristiaallokot

Poliittisista järjestöjä ja erilaisia puolueita on yleisesti ottaen niin monia, että niitä on hyvin hankala lähteä lyhyesti ja ytimekkäästi vertailemaan tai laittamaan paremmuusjärjestykseen. Useat poliittiset puolueet muistuttavat hyvin paljon toisiaan ja ne saattavatkin olla lähtöisin samoista periaatteista ja omata yhteisiä juuria. Kuitenkin eri puolueiden erot on tärkeää oppia tunnistamaan, jotta voisi muodostaa käsityksen siitä, mikä vaihtoehdoista edustaa minkäkinlaista ajattelutapaa ja maailmankuvaa.

Valtiojärjestelmän perustyyppiä sen sijaan kutsutaan hallitusmuodoksi. Tämä määrittelee muun muassa sen, onko kyseessä monarkia vai tasavalta.

Poliittinen tilanne maailmassa, on viime vuosikymmenten aikana muuttunut valtavasti. Kylmän sodan jälkeen alkoi niin kutsuttu globalisaation aikakausi, jota edelsi muun muassa Neuvostoliiton hajoaminen. Usein on kuultu väitettävän, että valtioiden oma vaikutusvalta, niin taloudellisissa kuin poliittisissakin päätöksissä olisi globalisaation myötä kutistunut huomattavasti ja tämän puolestaan uskotaan muuttavan kansainvälistä, valtiokeskeistä politiikkaa. Yhteistyön merkitys on kasvanut sekä alueellinen toiminta lisääntynyt. Tästä hyvänä esimerkkinä Euroopan Unioni. Seurauksena tästä, muun muassa kansallisvaltioiden aikaisemmin itsenäisesti päättämien asioiden päätäntävalta, on siirtynyt unionille.

Maailman poliittisia kiemuroita tarkastellessa soudellaan tosin jo niin syvillä vesillä, että tavallisen kansalaisen vene tuntuu auttamatta liian pieneltä sen ristiriitaisessa aallokossa. Pelkästään lyhyt ja yleistävä katsaus aiheeseen, on varsin hankalaa, sillä pelikenttä on niin monimutkanen ja sotkuinen, että jotta päästään edes alkuun, on lähdettävä kaivelemaan varsinaista Mariaanien hautaa. Jokaisen ehkä tulisi ennemmin miettiä, mitkä arvot ja ajatusmallit itseä eniten kiehtoo ja lähteä ottamaan selvää poliittisista järjestelmistä ja puolueista siihen nojaten. Yleisen käsityksen maailman politiikasta saadakseen, voi vaikka ensialkuun perehtyä maailmassa vallitseviin erilaisiin järjestelmiin, jotka toimivat ikäänkuin pohjana kyseisen valtion politiikalle.

Poliittiset järjestelmät maailmalla

Maailman viisi suurinta poliittista järjestelmää ovat demokratia, republikaanit, monarkismi, kommunismi ja diktatuuri.

Demokratia, eli toiselta nimeltään kansanvalta, nimensä mukaisesti pyrkii toteuttamaan kansan tahtoa. Yleisesti demokratian piirteisiin kuuluu, että päätöksistä vastaa, joko kansa itse tai kansan äänestämien ehdokkaiden muodostama parlamentti. Demokratia noudattaa niin sanottua enemmistösääntöä, eli voittaja on se, jolla on eniten ääniä takanaan. Republikaanit puolestaan liputtavat yksilön oikeuksien puolesta ja julkiseen valtaan keskitetään vähemmän. Verotus halutaan pitää pienenä ja puolustuslaitos vahvana. Republikaaninen poliittinen filosofia, ei aina lasketa olevan yksi  poliittisista järjestöistä, mutta mielipiteet vaihtelevat sen verran, että oma näkemykseni on, että tällöin se on hyvinkin mainitsemisen arvoinen käsite.

Monarkismi ideologiana, pyrkii luomaan ja ylläpitämään hallitusmuotoa, jossa on yksi hallitsija, monarkki, jonka asema on elinikäinen. Tämä siis poikkeaa täysin demokratiasta siinä mielessä, että monarkiassa hallinto on usein periytyvää eikä kansalla ole valtaa vaikuttaa siihen, kuka on seuraava monarkki.

Kommunismi ajaa tasa-arvoista ja luokatonta yhteiskuntamallia, jossa kannatetaan yhteisomistusta.

Diktatuuri on lähes täydellinen vastakohta demokratialle ja merkitsee yhden henkilön tai pienen ryhmän voimakasta valtaa. Diktatuuri on ollut yleisempää modernina aikakautena lähinnä köyhimmissä valtioissa.

Suomen poliittinen järjestelmä

Suomen valtiomuoto on tasavalta, joka merkitsee sitä, että valtionpäämies, eli presidentti, valitaan vaaleilla määräajaksi. Tasavalta liitetään usein niin kutsuttuun kansanvaltaan.

Meillä vallitsee siis parlamentaarinen demokratia, jossa kaikki päätäntä perustuu äänestämiseen. Suomessa toimivat erilaiset puolueet, kilpaillen suosiostaan ja pyrkien ajamaan kansalaisten asiaa parhaansa mukaan. Puolueilla tarkoitetaan erilaisia aatteellisia yhdistyksiä, joiden tarkoitus on vaikuttaa valtion asioihin. Kansalaisilla on lupa ja mahdollisuus vaikuttaa päätöksien tekoon poliittisten puolueiden kautta. Kullakin puolueella on omat ohjelmansa ja edustajansa, jotka ajavat puolueen yhteistä linjaa.

Suomen suurimmat puolueet tällä hetkellä, ovat Suomen Keskusta, Kansallinen Kokoomus, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue, Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset, Vihreä liitto, Suomen ruotsalainen kansanpuolue ja Suomen Kristillisdemokraatit.